Wydział Literaturoznawstwa
Witamy na stronie Wydziału Literaturoznawstwa UKW Witamy na stronie Wydziału Literaturoznawstwa UKW

Witamy na stronie Wydziału Literaturoznawstwa UKW

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

o wydziale

Wydział Literaturoznawstwa zainicjował swoją działalność  01.10.2019 roku. Nasza jednostka jest naukową i organizacyjną jednością czterech subdyscyplin: anglistyki, polonistyki, rusycystyki i germanistyki.

Pracownicy Wydziału są wybitnymi znawcami literatur wymienionych obszarów językowych, reprezentują różne szkoły i orientacje badawcze. Z wielokierunkowością zainteresowań naukowych łączy się wielość perspektyw, różnorodność punktów widzenia, twórcza odmienność postaw badawczych i szeroki zakres możliwości rozwojowych. Dotychczasowe sukcesy naukowe humanistyki UKW zapewniły Wydziałowi prawo nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

kontakt

Sekretariat
Hanna Kucharek
e-mail: hakuch@ukw.edu.plliteraturoznawstwo@ukw.edu.pl
tel. 52 322 03 55, centrala 52 322 98 39,
pokój 10, ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz