Wydział Literaturoznawstwa

Szkolenie BHP

W dniu 21 listopada o gdz. 15.15 odbędzie się obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP dla studentów z I roku kierunku Edytorstwo. Szkolenie będzie miało miejsce w sali nr 27 w budynku przy ul. Chodkiewicza 30.

Odbycie szkolenia jest warunkiem zaliczenia I roku studiów.