Wydział Literaturoznawstwa

Dr Mochocki koordynatorem partnerstwa strategicznego Erasmus+

Dr Mochocki koordynatorem partnerstwa strategicznego Erasmus+

GAMEHIGHED: Higher-Ed Programmes for Careers in Games Design & Development to partnerstwo strategiczne finansowane z programu Erasmus+ i kierowane przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (zespół: Dr Michał Mochocki, koordynator, Dr Aleksandra Mochocka, Dr Paweł Schreiber). Łączy cztery uniwersytety i stowarzyszenie branży gier: UKW w Bydgoszczy, Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy), Uniwersytet w Jyväskylä (Finlandia) i Uniwersytet Bahçeşehir w Stambule (Turcja) oraz Czech Game Developers Association. W ramach projektu powstaną nowe programy kształcenia, edu-materiały, modele współpracy i wzorce dobrych praktyk służące szkoleniu do pracy kreatywnej w branży gier. Projekt trwa od września 2019 do sierpnia 2022. WWW: gamehighed.ukw.edu.pl