Wydział Literaturoznawstwa

Komunikat Dyrektor Kolegium I Komunikat Dyrektor Kolegium I

Komunikat Dyrektor Kolegium I

W związku z decyzją JM Rektora o zawieszeniu zajęć dydaktycznych do dnia 27 marca br. zawieszeniu ulegają także zaliczenia indywidulane zajęć przez Studentów (tzw. warunki, różnice, przedłużenia sesji itp.) przewidziane w tym okresie.

W przypadku upływu terminów zaliczeń w czasie zawieszenia zajęć Studenci powinni:

  1. napisać wnioski do Dyrektor Kolegium I o przedłużenie terminów zaliczeń uzasadniając wniosek zawieszeniem zajęć,
  2. zeskanować podpisane wnioski i przesłać na e-mail Dyrektor Kolegium I (agsuchorska@ukw.edu.pl).

Należy ograniczyć kontakty bezpośrednie z pracownikami Dziekanatu!

Decyzje o przedłużeniach terminów zaliczeń zostaną podjęte adekwatnie do obowiązujących terminów zawieszenia zajęć.

Dyrektor Kolegium I
dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, prof. uczelni