Wydział Literaturoznawstwa

Praca sekretariatu

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Rektora UKW dot. funkcjonowania uczelni w terminie od 18 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. sekretariat Wydziału będzie realizował swoje zadania w trybie zdalnym. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie spraw w formie elektronicznej na adres  literaturoznawstwo@ukw.edu.pl