Wydział Literaturoznawstwa

Dyżur Dziekana

Informujemy, że Dziekan Wydziału, dr hab. Piotr Siemaszko, prof. uczelni będzie dostępny na dyżurze przy ul. Jagiellońskiej w dniu 20 marca, w godz. 10.00-11.00.