Wydział Literaturoznawstwa

Grant Uniwersytetu w Yale dla dra Adamczewskiego! Grant Uniwersytetu w Yale dla dra Adamczewskiego!

Grant Uniwersytetu w Yale dla dra Adamczewskiego!

Dr Tymon Adamczewski z Katedry Literatur Anglojęzycznych otrzymał prestiżowy grant Uniwersytetu w Yale (USA) na przeprowadzenie badań w The Lewis Walpole Library.

Projekt zatytułowany "The (im)Materiality of Extra-Illustration: Multimodality, Iteration, and the Eighteenth-Century Book" dotyczy analizy splotu materialności i niematerialności w obcowaniu z literaturą. Dr Adamczewski zbada osiemnastowieczne egzemplarze książek, które właściciele wzbogacali o rozmaite wklejki, rysunki, adnotacje czy inne dodatki, tworząc w ten sposób intrygujące kompozycje z gatunku tzw. "Extra-Illustration".
Dr Adamczewski sprawdzi w jaki sposób praktyki te antycypują wiele współczesnych trendów artystycznych opartych na przetwarzaniu treści kulturowych.


Amerykańska uczelnia pokryje koszty podróży oraz dwutygodniowego pobytu dra Adamczewskiego w Farmington w stanie Connecticut w 2021 roku.