Wydział Literaturoznawstwa

Grant ESSE dla mgr Edyty Wood

Mgr Edyta Wood z Wydziału Literaturoznawstwa otrzymała grant Europejskiego Stowarzyszenia Anglistów (ESSE) na przeprowadzenie badań poświęconych "Indigenous Life Writing" w Kanadzie. Grant pozwoli mgr Wood na odbycie kwerendy bibliotecznej oraz na wzięcie udziału w konferencji organizowanej przez Indigenous Literary Studies Association na wyspie Manitoulin w Ontario. Termin realizacji grantu określony został na wrzesień 2021 roku.