Wydział Literaturoznawstwa

Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku -  ZMIANA TERMINU Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku -  ZMIANA TERMINU

Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku - ZMIANA TERMINU

Szanowni Państwo,

w związku z dynamiką rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju, tj. z uwagi na pandemię COVID-19 oraz brakiem jednoznacznych wytycznych dotyczących możliwości realizacji mobilności w roku akademickim 2020/2021, a także przedłużaniem się zawieszenia wszelkich wydarzeń o charakterze otwartym, jak konferencje, sympozja, i innych tego typu spotkań organizowanych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a także w innych uczelniach wyższych  uprzejmie informujemy, że interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, która była planowana na 10-11 września 2020 r. w Katedrze Literatury Polskiej i Rosyjskiej

Wydziału Literaturoznawstwa UKW w Bydgoszczy nie odbędzie się w tym terminie.

Planujemy przesunięcie terminu konferencji na wiosnę 2021 roku. Informujemy również, że nabór został już zamknięty w dniu 15 czerwca 2020 r.(zgodnie z listem intencyjnym, który został umieszczony na stronie Wydziału Literaturoznawstwa UKW: 

https://wydzialliteraturoznawstwa.ukw.edu.pl/jednostka/wydzial_literaturoznawstwa/aktualnosci/58481). 

Bliższe informacje zostaną przesłane prelegentom w styczniu 2021 roku. Prosimy w związku z powyższym o wstrzymanie się od opłat konferencyjnych - konto jest na chwilę obecną zamknięte. Poinformujemy o uruchomieniu konta w liście, który prześlemy na początku roku 2020.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Naukowy i Organizacyjny konferencji:
Dr hab. Alicja Dąbrowska, prof. ucz.
Dr hab. Robert Mielhorski, prof. ucz.
Dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek, prof. ucz.
Mgr Damian Skawiński (sekretarz)