Wydział Literaturoznawstwa

Informacja o przyjmowaniu interesantów w sekretariacie

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiczną i wprowadzeniem na terenie całego kraju strefy żółtej, przyjmowanie interesantów w sekretariacie Wydziału Literaturoznawstwa odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty. Przyjęcia osób zainteresowanych ograniczone zostały wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa. W pozostałych sprawach zaleca się formę korespondencyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Jednocześnie przypominamy, że w całym budynku obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

Kontakt do Wydziału Literaturoznawstwa
- telefoniczny: 52 322 03 55
- mailowy: literaturoznawstwo@ukw.edu.pl
- korespondencyjny: ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz