Wydział Literaturoznawstwa

Spotkanie organizacyjne dla pierwszego roku

W związku z koniecznością uczestniczenia w spotkaniu z opiekunem I roku, Dyrektor Kolegium I ogłasza dzień 20 października br. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla Studentów pierwszego rocznika kierunku EDYTORSTWO.

W związku z sytuacją epidemiczną spotkanie zostało podzielone na 2 grupy:

Grupa I: spotkanie 20.10.2020 r. w godz. 14.00-14.45, sala nr 17, budynek przy ul. Jagiellońskiej 11

Grupa II: spotkanie 20.10.2020 r. w godz. 14.45-15.30, sala nr 17, budynek przy ul. Jagiellońskiej 11

Podczas spotkania należy zachowywać obowiązujące na UKW zasady sanitarne (dystans, dezynfekcja rąk, maseczki/przyłbice, zakaz gromadzenia się, używanie własnych długopisów).