Wydział Literaturoznawstwa

26 października - godziny wolne od zajęć dla Studentów pierwszych roczników

W związku ze szkoleniami dotyczącymi praw i obowiązków Studentów przygotowanymi przez  Samorząd Studencki UKW Dyrektor Kolegium I ogłasza godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla Studentów pierwszych roczników wszystkich kierunków studiów w Kolegium I w dniu 26.10.2020 r. (poniedziałek ) w godzinach 8.30-12.30. 

Plan szkoleń w formie zdalnej:

  1. Szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta (9:00 – 11:00)
  2. Spotkanie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Pomocy Psychologicznej (11:00 – 12:00)

 Link do zespołu „Szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta KOLEGIUM I” na platformie MS Teams:

https://bit.ly/szkolenieKolegiumI