Wydział Literaturoznawstwa

Szkolenie BHP

W dniu 10 grudnia 2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP dla studentów z I roku kierunku Edytorstwo.

Szkolenie odbędzie się na platformie MS Teams.