Wydział Literaturoznawstwa

Praca sekretariatu

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora UKW dot. funkcjonowania uczelni w terminie od 26 października 2020 r. do odwołania, sekretariat Wydziału będzie realizował swoje zadania w trybie mieszanym. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie spraw w formie elektronicznej na adres literaturoznawstwo@ukw.edu.pl

W następujących terminach sekretariat będzie realizował swoje zadania w formie stacjonarnej:

25.11.2020 r., 26.11.202 r., 27.11.2020 r.

Przypominamy, że przyjmowanie interesantów w sekretariacie Wydziału Literaturoznawstwa odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty.