Wydział Literaturoznawstwa

Zmarł Profesor Jerzy Konieczny

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Jerzego Koniecznego. Profesor Jerzy Konieczny był związany z uczelnią bydgoską od początku jej istnienia, a swoim doświadczeniem i zaangażowaniem wspomagał każdą jej instytucjonalną postać: Wyższą Szkołę Nauczycielską, Wyższą Szkołę Pedagogiczną, Akademię Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.  W różnych okresach swej zawodowej kariery Profesor Konieczny pełnił funkcję prorektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej, dziekana Wydziału Humanistycznego Akademii Bydgoskiej, dyrektora Instytutu Filologii Polskiej i kierownika Zakładu Literatury Polskiej XIX Wieku. Profesor Konieczny był wybitnym literaturoznawcą, specjalistą w zakresie literatury polskiego pozytywizmu i wychowawcą kilku pokoleń polonistów. Pozostanie w naszej pamięci jako życzliwy i wyrozumiały przełożony, a zarazem człowiek o ujmującej osobowości, niezwykle serdeczny i prawy.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia
Pracownicy Wydziału Literaturoznawstwa, Wydziału Językoznawstwa i Instytutu Nauk o Kulturze