Wydział Literaturoznawstwa

Kolejne granty NCN dla pracowników Wydziału

Narodowe Centrum Nauki opublikowało wyniki najnowszych edycji konkursów Opus i Sonata. Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazły się dwa autorstwa pracowników Katedry Literatur Anglojęzycznych:

  • projekt dra Michała Mochockiego ptŚwiaty historyczne jako transmedialne 'storyworlds' wspólne dla literatury oraz narracyjnych, teatralnych i komputerowych gier fabularnych. Teoria i studia przypadków w ujęciu narratologii i dyskursów dziedzictwa, który uzyskał finansowanie w ramach programu Opus na kwotę 204 840 PLN,
  • projekt dra hab. Jakuba Lipskiego, prof. uczelni, ptPoetyka ciała w robinsonadzie anglojęzycznej, na który NCN przeznaczył kwotę 143 464 PLN w ramach programu Sonata. 

Szczegółowe informacje o projektach znajdują się na stronach NCN: 

Projekt dra Michała Mochockiego
Projekt dra hab. Jakuba Lipskiego, prof. uczelni

Przyszłym kierownikom projektów serdecznie gratulujemy!