Wydział Literaturoznawstwa

Aleksandra Mrówczyńska z Joseph Conrad Fellowship Aleksandra Mrówczyńska z Joseph Conrad Fellowship

Aleksandra Mrówczyńska z Joseph Conrad Fellowship

Mgr Aleksandra Mrówczyńska, słuchaczka 1 roku Szkoły Doktorskiej UKW, otrzymała prestiżowe Joseph Conrad Fellowship przy Instytucie De Republica. Akces do nowego programu Instytutu zgłosiło 256 młodych badaczy z całej Polski. Mgr Mrówczyńska znalazła się w wąskim gronie kilkanaściorga laureatów, którzy otrzymają comiesięczne stypendium, będą uczestniczyć w regularnych spotkaniach z wybitnymi humanistami oraz objęci zostaną opieką mentorską w pracy nad zaproponowanym przez siebie projektem badawczym, czego zwieńczeniem będzie publikacja naukowa.  
Mgr Mrówczyńska, która przygotowuje na UKW doktorat z XIX-wiecznych adaptacji "Robinsona Crusoe" Daniela Defoe, w ramach Joseph Conrad Fellowship zrealizuje projekt pt. "Polska, angielska i niemiecka myśl edukacyjna w XIX-wiecznych robinsonadach".
 
Robinsonady to utwory, które przedstawiają doświadczenia bohatera-rozbitka, powtarzając wybrane motywy zaczerpnięte z powieści Defoe. Przygody na wyspie często stanowią pretekst dla przekazywania treści dydaktycznych prowokowanych koniecznością radzenia sobie z trudnymi warunkami bytowymi oraz konfrontacją z Innymi. Celem projektu jest analiza wybranych XIX-wiecznych robinsonad pochodzących z różnych kręgów kulturowych, koncentrująca się na aspektach złożonego dialogu, który autorzy wybranych robinsonad prowadzili z ówczesną myślą pedagogiczną. Zestawienie trzech robinsonad -  polskiej, angielskiej i niemieckiej - pozwoli przedstawić realia dydaktyczne właściwe dla danej społeczności oraz porównać je w kontekście kulturowym oraz społeczno-historycznym. 
 
Więcej informacji o programie Joseph Conrad Fellowship można znaleźć na stronie Instytutu De Republica: link