Wydział Literaturoznawstwa

Literaturoznawcy z UKW organizatorami konferencji naukowej w Narodowym Archiwum w Londynie Literaturoznawcy z UKW organizatorami konferencji naukowej w Narodowym Archiwum w Londynie

Literaturoznawcy z UKW organizatorami konferencji naukowej w Narodowym Archiwum w Londynie

Zespół UKW (dr hab. Jakub Lipski, prof. UKW, dr Tymon Adamczewski, dr Karl Wood, prof. UKW - pracownicy Wydziału Literaturoznawstwa), wchodzący w skład międzynarodowego konsorcjum badawczego DIGITENS, organizuje konferencję naukową poświęconą zagadnieniom natury (i) towarzyskości. Konferencja odbędzie się w Narodowym Archiwum w Londynie, a udział w niej wezmą przedstawiciele uniwersytetów z Polski, Francji oraz Wielkiej Brytanii.

Program konferencji dostępny jest na stronie projektu DIGITENS: https://www.digitens.org/en/digitens-news/sociability-and-discourses-nature-long-eighteenth-century.html