Wydział Literaturoznawstwa

Konferencja literaturoznawcza w ramach współpracy UKW z Uniwersytetem w Cambridge Konferencja literaturoznawcza w ramach współpracy UKW z Uniwersytetem w Cambridge

Konferencja literaturoznawcza w ramach współpracy UKW z Uniwersytetem w Cambridge

W ramach realizowanego we współpracy z badaczami z Uniwersytetu w Cambridge projektu badawczego Interartystyczne konteksty rozwoju wczesnej powieści angielskiej (NCN Opus, 2020/37/B/HS2/02093, kierownik: dr hab. Jakub Lipski, prof. UKW) 7 kwietnia 2022 odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa, podczas której referaty wygłoszą przedstawiciele ośrodków akademickich z Polski, Niemczech, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Wygłoszone referaty wejdą w skład zakontraktowanego przez Edinburgh University Press tomu The Edinburgh Companion to the Eighteenth-Century British Novel and the Arts, który przewidziany jest jako główny efekt realizowanego projektu. Redaktorami tomu oraz organizatorami konferencji są Jakub Lipski z Wydziału Literaturoznawstwa UKW oraz Mary Newbould z Uniwersytetu w Cambridge.