Wydział Literaturoznawstwa

Dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska została członkiem-wykonawcą zespołu realizującego grant „Leksykon folkloru polskiego” w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” 6 (nr 0396/NPRH9/H11/88/2021, czas realizacji: lata 2022-2027). Kierownikiem grantu jest dr hab. Piotr Grochowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Serdecznie gratulujemy!