Wydział Literaturoznawstwa

Spotkanie organizacyjne

Dyrektor Kolegium I ogłasza dzień 3 października dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla pierwszych roczników.

Studenci pierwszych roczników są zobowiązani uczestniczyć w tym dniu w spotkaniach z opiekunami roczników.

Spotkanie organizacyjne z opiekunem pierwszego roku kierunku Edytorstwo odbędzie się 3.10.2022 r. o godz. 9.15 w sali 15 w budynku przy ul. Jagiellońskiej 11.