Wydział Literaturoznawstwa

Aktualności

Dyżur Dziekana

Informujemy, że Dziekan Wydziału, dr hab. Piotr Siemaszko, prof. uczelni będzie dostępny na dyżurze przy ul. Jagiellońskiej w dniu 20 marca, w godz. 10.00-11.00.

Praca sekretariatu

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Rektora UKW dot. funkcjonowania uczelni w terminie od 18 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. sekretariat Wydziału będzie realizował swoje zadania w trybie zdalnym. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie spraw w formie elektronicznej na adres  literaturoznawstwo@ukw.edu.pl

Szkolenie BHP

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku Edytorstwa