Wydział Literaturoznawstwa

THE DIGITAL ENCYCLOPEDIA OF ENLIGHTENMENT SOCIABILITY

 

Zespół UKW (dr hab. Jakub Lipski, prof. UKW, dr Tymon Adamczewski, dr Karl Wood, prof. UKW - pracownicy Katedry Literatur Anglojęzycznych) wchodzi w skład międzynarodowego konsorcjum badawczego DIGITENS (wraz z przedstawicielami m.in. Uniwersytetu Bretanii, Sorbony, Biblioteki Francuskiej, Narodowego Archiwum w Londynie, Uniwersytetu McGill w Montrealu - pełna lista instytucji podana jest na stronie projektu https://www.univ-brest.fr/digitens/menu/Consortium-partners), finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu RISE-Horyzont 2020.

Projekt DIGITENS koncentruje się na kategorii "towarzyskości" w oświeceniu brytyjskim i wpływach wzorców brytyjskich na modele życia społecznego w Europie i Ameryce oraz ich kulturowe i literackie reprezentacje. Grant trwać będzie do roku 2021 i umożliwia staże zagraniczne w instytucjach wchodzących w skład konsorcjum. Głównym efektem projektu ma być "The Digital Encyclopaedia of Enlightenment Sociability" (Cyfrowa Encyklopedia Życia Towarzyskiego w Oświeceniu). Jest to obecnie jedyny projekt finansowany z programu Marie Curie Actions Komisji Europejskiej prowadzony na UKW.