Wydział Literaturoznawstwa

The Digital Encyclopedia of Enlightenment Sociability

 Na zdjęciu logo The Digital Encyclopedia of Enlightenment Sociability

Zespół UKW (dr hab. Jakub Lipski, prof. UKW, dr Tymon Adamczewski, dr Karl Wood, prof. UKW - pracownicy Katedry Literatur Anglojęzycznych) wchodzi w skład międzynarodowego konsorcjum badawczego DIGITENS (wraz z przedstawicielami m.in. Uniwersytetu Bretanii, Sorbony, Biblioteki Francuskiej, Narodowego Archiwum w Londynie, Uniwersytetu McGill w Montrealu - pełna lista instytucji podana jest na stronie projektu https://www.univ-brest.fr/digitens/menu/About/Consortium-partners), finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu RISE-Horyzont 2020.

Projekt DIGITENS koncentruje się na kategorii "towarzyskości" w oświeceniu brytyjskim i wpływach wzorców brytyjskich na modele życia społecznego w Europie i Ameryce oraz ich kulturowe i literackie reprezentacje. Grant trwać będzie do roku 2021 i umożliwia staże zagraniczne w instytucjach wchodzących w skład konsorcjum. Głównym efektem projektu ma być "The Digital Encyclopaedia of Enlightenment Sociability" (Cyfrowa Encyklopedia Życia Towarzyskiego w Oświeceniu). Jest to obecnie jedyny projekt finansowany z programu Marie Curie Actions Komisji Europejskiej prowadzony na UKW.