Wydział Literaturoznawstwa

Praktyki

W trakcie trwania studiów oferujemy możliwość uczestnictwa w praktykach zawodowych. Odbywają się one po II roku studiów, trwają 90 godzin, dotyczą działań związanych ze specjalizacjami. Proponowane miejsce praktyk to wydawnictwa (np. naukowe, literackie, popularnonaukowe), drukarnie, wydawcy portali internetowych, czasopism i dzienników. Celem praktyk jest kształcenie umiejętności ściśle zawodowych.