Wydział Literaturoznawstwa

Skład Rady Naukowej

 • dr hab. Jakub Lipski, prof. uczelni - przewodniczący
 • dr hab. Alicja Dąbrowska, prof. uczelni
 • dr hab. Maciej Gloger, prof. uczelni
 • dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, prof. uczelni
 • dr hab. Wojciech Jasiakiewicz, prof. uczelni
 • dr hab. Marek Kurkiewicz, prof. uczelni
 • dr hab. Robert Mielhorski, prof. uczelni
 • dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek, prof. uczelni
 • dr hab. Piotr Siemaszko, prof. uczelni
 • dr hab. Ireneusz Szczukowski, prof. uczelni
 • dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Lidia Wiśniewska
 • dr Karl Wood, prof. uczelni
 • dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. uczelni
 • dr Aleksandra Mochocka
 • dr Patryk Witczak
 • mgr Agata Montewska - przedstawiciel doktorantów