Wydział Literaturoznawstwa

Składy Komisji Wydziałowych

Wydziałowa Komisja Wydawnicza:

  1. dr hab. Piotr Siemaszko, prof. uczelni,
  2. dr hab. Magdalena Sikorska, prof. uczelni,
  3. dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni,
  4. dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. uczelni.

Wydziałowa Komisja Oceniająca:

  1. dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, prof. uczelni,
  2. dr hab. Jakub Lipski, prof. uczelni,
  3. dr hab. Piotr Siemaszko, prof. uczelni,
  4. prof. dr hab. Lidia Wiśniewska.