Wydział Literaturoznawstwa

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku edytorstwo otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia na innych kierunkach humanistycznych. Posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu edytorstwa. Potrafi analizować i oceniać podstawowe zjawiska językowe, literackie i kulturowe. Samodzielnie gromadzi i przetwarza informacje, poszerzające swoją wiedzę i umiejętności. Ogólne kompetencje humanistyczne (zdolność wielorakiego czytania i rozumienia tekstu, a z drugiej strony – umiejętność oceniania go od strony formalnej i językowej) student wykorzystuje w pracach typograficznych i redaktorskich (przy komputerowym składzie tekstu, przy czynnościach korektorskich czy redakcyjnych).Wykazuje umiejętność projektowania makiet elektronicznych różnych typów publikacji dziełowych (książka naukowa, podręcznik, proza beletrystyczna, tomik poezji, album z reprodukcjami), dzięki konsolidacja prac w edytorze tekstowym i programach Adobe Photoshop oraz InDesign.

Potencjalnymi miejscami pracy są wydawnictwa (naukowe, popularne), biura redakcyjno-korektorskie, redakcje czasopism (tradycyjnych i internetowych), agencje reklamowe, firmy poligraficzne, studia DTP; charakter wykonywanej pracy: redaktor wydawniczy, korektor, adiustator, specjalista DTP, „składacz komputerowy”.