Wydział Literaturoznawstwa

Władze

dr hab. Piotr Siemaszko, prof. uczelni - dziekan
dyżur dziekański - poniedziałek, 8.30 - 10.30, pokój 10, ul. Jagiellońska 11

dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni - prodziekan ds. kształcenia
dyżur dziekański - wtorek, 11.30 - 13.00, pokój 10, ul. Jagiellońska 11