Wydział Literaturoznawstwa

Władze

dr hab. Piotr Siemaszko, prof. uczelni - dziekan
dyżur dziekański - czwartek 11.00-12.30 pokój 10, ul. Jagiellońska 11

dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni - prodziekan ds. kształcenia
dyżur dziekański - wtorek 12.30- 14.00 pokój 10, ul. Jagiellońska 11