Wydział Literaturoznawstwa

Zakład Dydaktyki

Kierownik jednostki

dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni

Pracownicy

dr Ewa Fryska
dr Aleksandra Norkowska
dr Irena Urbanowska
mgr Marcin Czarnota
mgr Hanna Gruszczyńska
mgr Andrzej Silwanowicz
mgr Anna Słonina
mgr Edyta Wood