Wydział Literaturoznawstwa

Zakład Dydaktyki

Kierownik jednostki

dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni

Pracownicy

dr Aneta Lipska
mgr Marcin Czarnota
mgr Hanna Gruszczyńska
mgr Edyta Wood