Wydział Literaturoznawstwa

Zakład Dydaktyki

Kierownik jednostki

dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni

Pracownicy

dr Ewa Fryska
dr Aneta Lipska
dr Irena Urbanowska
mgr Marcin Czarnota
mgr Hanna Gruszczyńska
mgr Andrzej Silwanowicz
mgr Edyta Wood